hledat
 
 
Odkazy
 
Deutsch
 
EnglishBIO odpad


Bioodpadem respektive biologicky rozložitelným odpadem se dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v § 33a rozumí takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. V případě, že kompostovatelný organický materiál zpracováváme svépomocí, materiál se odpadem nestává. Domácím kompostováním tak předcházíme vzniku bioodpadů (odpadem se stává až ve chvíli, kdy jej nepotřebujeme nebo nechceme dále využít).

Novela zákona o odpadech přinesla obcím povinnost zajistit prostor pro ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO). Vyhláška MŽP č. 321/2014 Sb. pak upřesňuje, že povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování BRKO mají obce minimálně v období od 1. dubna do 31. října.

Pro oddělené soustřeďování BRKO jsme v obeci Zahrádky zvolili velkoobjemový kontejner. Ten je k dispozici v období duben až říjen v prostoru „U mlejna“, vedle současných kontejnerů na papír a plast (viz mapa zde) a od roku 2016 nově i "U bytovek".

Do kontejneru PATŘÍ:
- listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, seno, sláma
- ovoce, zelenina včetně natě, jádřince, pecky
- piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů (ne dlouhé větve)
- hlína z květináčů, hnůj
- čajové sáčky, kávová sedlina, vaječné skořápky.

Do kontejneru NEPATŘÍ:
- zbytky jídel (tzv. gastroodpad), oleje, kosti, maso, kůže
- uhynulá zvířata, exkrementy
- cigarety, popel, uhlí
- stavební odpad, zemina, kameny
- plasty, sklo, kovy, papír
- ostatní biologicky nerozložitelné odpady

Děkujeme, že třídíte bioodpad, a tím umožňujete jeho další smysluplné využití.

Deutsch English Česky
Najděte si Zahrádky na mapě. Elektronická podatelna:
podatelna@zahradkycl.cz
www.zahradkycl.cz
Uvítání